Show more
Ŝohano boosted

Plendi publike pri problemo anstataŭ trakti la problemon eble kontribuas al la disvastigo de tiu problemo.

Ŝohano boosted

Mi flugas hejmen hodiaŭ. Mi nuntempe estas super regiono kie mi antaŭe loĝis.

*faris

Estas ekzemplo de la eraroj en mia filmeto.

Finfine! La tubisto alvenis hodiaŭ kaj riparis la gutadintan necesujon. Nun mi povas ekdormi en la silento.

Rigardu tiun spacon: @uxintro (PeerTube)

Eble morgaŭ mi fine faros kaj alŝutos filmeton.

Mi havis nur 5 labortagojn ĝis mi revenos hejmen! 😀

Mi dormetis ĉi-tage kaj mi havis strangan sonĝon. Estis katino ekster la domo kun novaj katidoj. Mi iris eksteren por dorloti ilin. La katino ne permesis min kaj ŝi diris al mi (jes: diris!) ke ŝi estis ege protektema ĉar unu el siaj idoj ĵus mortis. 😭

En via urbo: ĉu hundoj rajtas rajdi la busojn?

*Mi diskutis pri ĉi tio en mia Angla-lingva konto.

Ŝohano boosted

Saluton karaj! Mi ĵus kreis konton ĉe liberapay, do se vi volas subteni min per libera servo, nun estas la ebleco!! :)

liberapay.com/Jonny_M/

Dum la semajnfino mi havis malsanon/doloron. Antaŭhieraŭ kaj hieraŭ mi sentis min pli bone. Sed hodiaŭ ĝi malpliboniĝis. Kaj ne estis laboreje sen la medikamento!! Memnoto: morgaŭ, ne forgesu!

Ĉu iuj ludis Vortludon lastatempe. Ĉu ili malpligrandigi la kvanton de reklamoj?

Mi restas en nova loĝejo dum du semajnoj. La necesujo gutadas senĉese. Tre ĝena afero!

"Raŭkaj krioj de la ver'" estas la plej honesta kanto iom ajn.

Bona tago hodiaŭ. Li ĉielo estas sennuba, la temperaturo estas perfekta. Mi sidas ekstere, atendante mia vestlavaĵo. Tamen, mi estas hejmsopira... Mi laboras alie dum du semajnoj (pli ol 3000km for de mia hejmo).

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!