Mi vizitis la bestogardenon hieraŭ. Hodiaŭ, miaj piedoj doloras al mi. Nu, ankoraŭ farinda! Mi vidis tigron sur konstruaĵeton.

Mi ploras. Neniu en mia urbo (aŭ eĉ mia ŝtato) nuntempe uzas na Amikumu. La plej proksimaj homoj estas 2100km for de mi. Saluton Adelajdanoj!

Mi ĵus fortonis mian masto-sekvato-listo. Estas parto de mia afero: La Cifereca Jubileo. Mi forigis multajn aferojn (sekvatoj, blogoj, videoj ktp) ĉe la komenco de la jaro. En ĉi tiu kazo, mi simple forigis tiujn kiujn mi sekvis sed ne sekvis min.

Mi partoprenis en kunveno hodiaux. Mi renkontis novan Esperantiston (komencanto). Estis bona tago.

@cyndn Pli ol 40 gradoj dum multaj tagoj kiel ĉi tie?

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!