Pinned toot

Jen, mia ...

Mi estas Ŝohano (Angle: Shayne). Mi loĝas en Perto (), Okcidenta Aŭstralio. Mi laboras kiel , mi havas tro multe da gefiloj ☺. Mi interesas pri (maldekstra), filizofio (mi nomas min kiel ), mi ludas rolludojn, malofte mi rajdas mian . Mi laboradas en la Eo-movado en mia subŝtato. Mi ankaŭ lernas aliajn lingvojn: nuntempe, la Indonezian, la Irlandan and (ĵus) (loka indiĝena lingvo).

Mi vizitis la bestogardenon hieraŭ. Hodiaŭ, miaj piedoj doloras al mi. Nu, ankoraŭ farinda! Mi vidis tigron sur konstruaĵeton.

Mi ploras. Neniu en mia urbo (aŭ eĉ mia ŝtato) nuntempe uzas na Amikumu. La plej proksimaj homoj estas 2100km for de mi. Saluton Adelajdanoj!

Mi ĵus fortonis mian masto-sekvato-listo. Estas parto de mia afero: La Cifereca Jubileo. Mi forigis multajn aferojn (sekvatoj, blogoj, videoj ktp) ĉe la komenco de la jaro. En ĉi tiu kazo, mi simple forigis tiujn kiujn mi sekvis sed ne sekvis min.

Mi partoprenis en kunveno hodiaux. Mi renkontis novan Esperantiston (komencanto). Estis bona tago.

Ŝohano boosted

Mi volas svingi la Esperantan flagon en patriota maniero.

Hodiaŭ mi partoprenis ĉe budo kie ni plivalorigis Esperanton. Ŝukcesetis. Sed estis varma. Mi nun estas en trajno kaj la klimatizilo estas bonega!

@teisxeirajxoj Ĉu via stelo signifas ion? Mi esperas ke la formo signifas nian verdan stelon. Sed la koloroj? Ĉu la koloroj de la flago de via lando?

WTF is going on with South America this week? Lula freed but Morales deposed?

Mi fine instruos Esperanton en klasĉambro venontjare

Ŝohano boosted

Dum ĉi-jare, mi skribos rolludan mondolibron. Mi skribos ĝin unue en la angla sed ankaŭ tradukos en Esperanton.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!