Pinned toot

Jen, mia ...

Mi estas Ŝohano (Angle: Shayne). Mi loĝas en Perto (), Okcidenta Aŭstralio. Mi laboras kiel , mi havas tro multe da gefiloj ☺. Mi interesas pri (maldekstra), filizofio (mi nomas min kiel ), mi ludas rolludojn, malofte mi rajdas mian . Mi laboradas en la Eo-movado en mia subŝtato. Mi ankaŭ lernas aliajn lingvojn: nuntempe, la Indonezian, la Irlandan and (ĵus) (loka indiĝena lingvo).

Ĉu estas nur mi? Aŭ ĉu Julio Baghy aspektas kiel "Odo" (rolulo de 'Star Trek: DS9')?

Estas vespero vendrede. Mi havas nur unu horo ĝis mi ellaborejiĝas. Ĉu mi poste volas bieron? Vinon? Viskion?

La muŝoj estas tre amikemaj ĉi tie hodiaŭ 😡

Ĉu iu scias kie iris ? @JonnyKreas vi estas amikaĉoj, ĉu ne? Invitu lin en la Fediverson!

Mia pli aĝa filo diplomiĝas hodiaŭ. Mi estas ĉe mia antaŭa universitato por la afero.

Mi vizitis la bestogardenon hieraŭ. Hodiaŭ, miaj piedoj doloras al mi. Nu, ankoraŭ farinda! Mi vidis tigron sur konstruaĵeton.

Mi ploras. Neniu en mia urbo (aŭ eĉ mia ŝtato) nuntempe uzas na Amikumu. La plej proksimaj homoj estas 2100km for de mi. Saluton Adelajdanoj!

Mi ĵus fortonis mian masto-sekvato-listo. Estas parto de mia afero: La Cifereca Jubileo. Mi forigis multajn aferojn (sekvatoj, blogoj, videoj ktp) ĉe la komenco de la jaro. En ĉi tiu kazo, mi simple forigis tiujn kiujn mi sekvis sed ne sekvis min.

Mi partoprenis en kunveno hodiaux. Mi renkontis novan Esperantiston (komencanto). Estis bona tago.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!