Pinned toot

Jen, mia ...

Mi estas Ŝohano (Angle: Shayne). Mi loĝas en Perto (), Okcidenta Aŭstralio. Mi laboras kiel , mi havas tro multe da gefiloj ☺. Mi interesas pri (maldekstra), filizofio (mi nomas min kiel ), mi ludas rolludojn, malofte mi rajdas mian . Mi laboradas en la Eo-movado en mia subŝtato. Mi ankaŭ lernas aliajn lingvojn: nuntempe, la Indonezian, la Irlandan and (ĵus) (loka indiĝena lingvo).

Ŝohano boosted

Jen, mia ...

Mi estas Ŝohano (Angle: Shayne). Mi loĝas en Perto (), Okcidenta Aŭstralio. Mi laboras kiel , mi havas tro multe da gefiloj ☺. Mi interesas pri (maldekstra), filizofio (mi nomas min kiel ), mi ludas rolludojn, malofte mi rajdas mian . Mi laboradas en la Eo-movado en mia subŝtato. Mi ankaŭ lernas aliajn lingvojn: nuntempe, la Indonezian, la Irlandan and (ĵus) (loka indiĝena lingvo).

Ŝohano boosted

Antaŭ Amikumu: Mi estas la sola Esperantisto
Post Amikumu: Neniu Esperantisto volas paroli kun mi

Ŝohano boosted

Plendi publike pri problemo anstataŭ trakti la problemon eble kontribuas al la disvastigo de tiu problemo.

Ŝohano boosted

Mi flugas hejmen hodiaŭ. Mi nuntempe estas super regiono kie mi antaŭe loĝis.

*faris

Estas ekzemplo de la eraroj en mia filmeto.

Finfine! La tubisto alvenis hodiaŭ kaj riparis la gutadintan necesujon. Nun mi povas ekdormi en la silento.

Rigardu tiun spacon: @uxintro (PeerTube)

Eble morgaŭ mi fine faros kaj alŝutos filmeton.

Mi havis nur 5 labortagojn ĝis mi revenos hejmen! 😀

Mi dormetis ĉi-tage kaj mi havis strangan sonĝon. Estis katino ekster la domo kun novaj katidoj. Mi iris eksteren por dorloti ilin. La katino ne permesis min kaj ŝi diris al mi (jes: diris!) ke ŝi estis ege protektema ĉar unu el siaj idoj ĵus mortis. 😭

En via urbo: ĉu hundoj rajtas rajdi la busojn?

*Mi diskutis pri ĉi tio en mia Angla-lingva konto.

Show more
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!